Vad är vi egentligen?

Vad är en redovisningsbyrå?
En redovisningsbyrå är ett företag som inriktar sig på att hjälpa andra företagare och entreprenörer med ekonomisk rådgivning, redovisning, deklarationer, årsredovisningar, löner och allt möjligt som på större företag sköts av en anställd ekonomiavdelning. För de flesta entreprenörer innebär samarbetet med en redovisningsbyrå att de kan fokusera på sin kärnverksamhet och ändå ha en ”egen ekonomiavdelning”.

 

Vad är en redovisningskonsult?
En redovisningskonsult är en person med examen i ovanstående uppgifter och som främst arbetar med kvalificerad redovisning, bokslut och rådgivning.

 

Vad är en ekonomiassistent?
En ekonomiassistent är en person med ekonomisk utbildning/erfarenhet som t.ex. arbetar med löpande redovisning, fakturering, betalningar, reskontrahållning och administration.

 

Vad är då en revisor?
En godkänd eller auktoriserad revisor är en person utbildad inom revision som har rätt att granska företags redovisning och styrelsens arbete. Ett aktiebolag är skyldigt att ha en godkänd eller auktoriserad revisor för att granska företagets redovisning om aktiebolaget 2 år i följd överskridit minst 2 av gränsvärdena. Gränsvärdena kan du läsa om på denna länk – det är minst 3 anställda i genomsnitt, minst 1,5 miljoner i balansomslutning eller över 3 miljoner i nettoomsättning.
Många som hör av sig tror ursprungligen att revisor och redovisningskonsult är samma sak – men det stämmer alltså inte riktigt. Man kan däremot säga att redovisningsbyrån sköter hela redovisningsbiten och att revisorn sedan årligen kommer in och granskar arbetet.
Behöver ert företag en auktoriserad revisor kan vi förmedla en bra kontakt vi samarbetar med.